Pred tým, než navštívite stanicu technickej kontroly:

Zoznam poskytovaných služieb:

Technická kontrola:

  • kontrola technického stavu motorových vozidiel.

Emisná kontrola:

  • dieselové motory,
  • benzínové motory – bezKAT, NKAT a RKAT.

Prijímané typy vozidiel:

  • motocykle,
  • osobné automobily,
  • nákladné automobily,
  • autobusy,
  • traktory,
  • pracovné stroje,
  • prípojné vozidlá.