Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti STK Skalica, s.r.o.Nastavenie bezplatnej SMS notifikácie o blížiacom sa konci platnosti technickej a emisnej kontroly.


Pred tým, než navštívite stanicu technickej a stanicu emisnej kontroly:

Zoznam poskytovaných služieb:

Technická kontrola (kontrola technického stavu motorových vozidiel)

Emisná kontrola:

  • dieselové, dieselové NKAT motory
  • benzínové, benzínové NKAT a RKAT motory


Prijímané typy vozidiel:

  • Osobné automobily
  • Motocykle
  • Nákladné automobily
  • Autobusy a traktory
  • Pracovné stroje

  • Technická a emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej


STK Skalica: image 1 0f 3 thumb STK Skalica: image 2 0f 3 thumb STK Skalica: image 3 0f 3 thumb

Copyright © 2013 STK Skalica
Powered and created by STK Skalica | HTML 5.0 | CSS 2