C E N N Í K

- poskytovaných služieb za výkon technických kontrol platný dňom 1.7.2013

 

 

 

Kategória

EUR

TK

1

Motocykle, trojkolesové motorové vozidlá

L1 - L7

9,50

2

Motocykle, trojkolesová motorové vozidlá -individuálny dovoz

L1 - L7

20,00

3

Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t

M1, N1

19,50

4

Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t -individuálny dovoz

M1, N1

32,00

5

Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t - s plynovým pohonom

M1, N1 (LPG)

25,00

6

Nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače

N2,N3,M2,M3

39,00

7

Nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače -individuálny dovoz

N2,N3,M2,M3

54,00

8

Traktory

T1 - T5

25,00

9

Traktory -individuálny dovoz

T1 - T5

38,00

10

Pracovný stroj

Ps

30,00

11

Prípojné vozidlá do 0,75 t

O1,O2

8,00

12

Prípojné vozidlá do 0,75 t -individuálny dovoz

O1,O2

17,50

13

Prípojné vozidlá nad 0,75 t

O3,O4

19,50

14

Prípojné vozidlá nad 0,75 t za traktory

R2 - R4

19,50

15

Prípojné vozidlá nad 0,75 t a za traktory -individuálny dovoz

R2 - R4

32,00

16

Opakovaná u vozidiel v bode 1,2,11,12

 

5,00

17

Opakovaná u vozidiel v bode 3,4,5

 

8,00

18

Opakovaná u vozidiel v bode 6,7

 

16,00

19

Opakovaná u vozidiel v bode 8,9,13,14

 

12,00

20

Zvláštna

M1,N1

19,50

21

Zvláštna

N2,N3,M2,M3

39,00

22

Zvláštna - pracovný stroj

Ps

30,00

23

Zvláštna čiastková

všetky kategórie

8,00

24

Administratívna

všetky kategórie

5,00

25

Opis protokolu

všetky kategórie

3,00

26

Osvedčenie o kontrole technického stavu

všetky kategórie

2,00

27

Kontrolná nálepka

všetky kategórie

3,00- poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol platný dňom 1.7.2013

 

 

EUR

EK

Benzín

12,00

Benzín -individuálny dovoz

15,00

Benzín R-Kat

15,50

Benzín R-Kat -individuálny dovoz

19,00

Diesel do 3,5 t

17,00

Diesel do 3,5 t -individuálny dovoz

21,00

Diesel nad 3,5 t

25,00

Diesel nad 3,5 t -individuálny dovoz

28,00

Diesel - traktory

25,00

Diesel - traktory -individuálny dovoz

28,00

Administratívna

5,00

Nálepka a osvedčenie

5,00


Uvedené ceny sú vrátane 20% DPHSTK Skalica: image 1 0f 3 thumb STK Skalica: image 2 0f 3 thumb STK Skalica: image 3 0f 3 thumb

Copyright © 2013 STK Skalica
Powered and created by STK Skalica | HTML 5.0 | CSS 2