STK Skalica, s.r.o.
Dr. G. Schaefflera 10
909 01 SKALICA
IČO: 36241890
IČ DPH: SK2020186168

Telefón – prijímanie objednávok
034/ 66 01 291
034/ 66 01 292
0903 402 503

Fax
034/ 66 01 293

E-mail
ucto@stkskalica.sk
stk@stkskalica.sk