Lehoty pre technické kontroly

Kategória vozidla Lehoty kontrol
L3eA1, L4eA1, L4eA1 do 125 cm3, O2, R2 prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 4 roky
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e nad 125 cm3, L7e, M1, N1, T, R3, R4 prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 2 roky
M2, N2, N3, O3, O4,

vozidlo používané na taxislužbu,
vozidlo používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

kategórie M a N používané
na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
ako sanitné vozidlá,
poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok
M3 prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok;
M3 po 8 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, každých 6 mesiacov

 

Lehoty pre emisné kontroly

Kategória vozidla Lehoty kontrol
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e nad 125 cm3, L6e nad 125 cm3, L7e nad 125 cm3,

M1, N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom),

T

prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 2 roky
M1, N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,

M2, M3, N2, N3,

vozidlo používané na taxislužbu,
vozidlo používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

kategórie M a N používané
na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
ako sanitné vozidlá,
poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok

 
Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.
Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.
 

Základné kategórie vozidiel

• Kategória L: dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky
• Kategória M: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny
• Kategória N: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu
• Kategória O: prípojné vozidlá
• Kategória T: kolesové traktory
• Kategória C: pásové traktory
• Kategória R: prípojné vozidlá za traktor
• Kategória S: ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
• Kategória P: pracovné stroje
• Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií