LEHOTY TK a EK

Lehoty pre technické kontroly

Kategória vozidla

Lehoty kontrol

L1e - L2e

každé 4 roky

L3e - L7e, M1, N1, O1, O2, T1 až T5 a R1 až R4

prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 2 roky

M2, N2, N3, O3, O4

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok

M3

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok;
po 8 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, každých 6 mesiacov

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T1 až T5 a R1 až R4
používané v autoškole ako výcvikové vozidlo, používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu plynárenskú poruchovú službu, vozidlo používané pre taxislužbu

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok

Technickej kontrole musí predchádzať emisná kontrola, pokiaľ platnosť EK už skončila.Lehoty pre emisné kontroly

Kategória vozidla

Lehoty kontrol

L1e - L7e, O1, O2

bez emisných kontrol

M1, N1
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom

prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 2 roky

M1, N1
s benzínovým motorom bez katalyzátora a s neriadeným katalyzátorom

raz ročne

M2, M3, N2 a N3

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rok

T

prvý krát po 4 rokoch od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každé 2 roky

M2,3, N2,3 a T1-5
používané v autoškole ako výcvikové vozidlo, pre zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu

prvý krát po 1 roku od dátumu prvého prihlásenia do evidencie, potom každý rokZákladné kategórie vozidiel

Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
Kategória O: prípojné vozidlá
Kategória T: kolesové traktory
Kategória C: pásové traktory
Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
Kategória P: pracovné stroje
Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Niektoré kategórie sa ďalej členia. Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 zákona 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.STK Skalica: image 1 0f 3 thumb STK Skalica: image 2 0f 3 thumb STK Skalica: image 3 0f 3 thumb

Copyright © 2013 STK Skalica
Powered and created by STK Skalica | HTML 5.0 | CSS 2