Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu

Na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

 • Stav rozvodového mechanizmu.
 • Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.
 • Únik paliva a ostatných prevádzkových médií.
 • Stav paliva - rozsvietená kontrolka rezervy paliva, dobíjania akumulátora, palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 • Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).
 • Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.
 • Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).
 • Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 • Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 • Predné sklo vozidla (poškodené predné sklo v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 • Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach (na prednom skle môže byť umiestnený len schválený pás s certifikátom).





Ak potrebujete Vaše vozidlo odborne skontrolovať, ponúkame Vám služby nášho partnerského autoservisu SKAND Skalica, spol. s r. o.

SKAND Skalica

Príprava vozidiel na TK a EK - šetrite peniaze

Stav vášho vozidla skontrolujeme s prísnosťou a presnosťou STK a odstránime všetky nedostatky, ktoré by zapríčinili opakovanú kontrolu.

Dojednanie STK za zákazníka - šetrite peniaze i čas

Vaše vozidlo pripravíme na TK a EK a vo vašom mene tieto kontroly vybavíme. Celkom preberáme zodpovednosť za úspech týchto kontrol. Privezte svoje vozidlo do nášho servisu a bez starostí si odvezte vozidlo s platnou TK a EK.

Objednanie do servisu

Tel: +421 915 773 106
Mail: autocentrum@skand.sk

Web: www.skand.sk



STK Skalica: image 1 0f 3 thumb STK Skalica: image 2 0f 3 thumb STK Skalica: image 3 0f 3 thumb

Copyright © 2013 STK Skalica
Powered and created by STK Skalica | HTML 5.0 | CSS 2